USG - Cidas s.r.o.

USG vyšetrenie

Špecializované pracovisko zamerané na skríning a diagnostiku ochorení prsníkov pomocou zobrazovacích vyšetrení, ako aj cielený odber vzoriek (biopsie) z rôznych útvarov a ich následné vyšetrenie pomocou histológie a cytológie. 

Pracovisko je vybavené ultrazvukovým prístrojom s vysokým rozlíšením najvyššej triedy: Esaote MyLab 9 eXP Gold -  v súčastnosti jediným tohto typu na Slovensku.

 

V krátkej budúcnosti bude ultrazvukové vyšetrenie doplnené špičkovým digitálnym mamografickým prístrojom. 

 

CIDAS spolupracuje s Diagnostickým centrom patológie Alpha medical Košice, ktoré je najmodernejším expertným pracoviskom na Slovensku.

MUDr. Saksun, objednávanie USG a biopsie prsníkov  055 / 3811 888

Personál

MUDr. Ladislav SAKSUN, PhD.

gynekológ, klinický onkológ, mamológ,

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1984, kedy nastúpil na Ústav patológie FN Rastislavova 43, Košice. Od r. 1986 pracoval na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike FN L. Pasteura ako sekundárny, neskôr ako samostatne pracujúci lekár. Venoval sa najmä onkogynekológii a ochoreniam prsníkov. Od roku 2007 pracoval ako odborný asistent na Lekárskej fakulte UPJŠ, kde pôsobil vo výučbe zahraničných študentov a ako lektor postgraduálneho vzdelávania pre špecializáciu v gynekológii a pôrodníctve. Zároveň vykonával funkciu súdneho znalca v tomto odbore. Absolvoval atestáciu z gynekológie a pôrodníctva I. stupňa v r. 1989 a II. stupňa v r. 1994. Atestáciu z klinickej onkológie vykonal v  r. 1999 a z mamológie v r. 2009. Vedecký titul PhD. obhájil v r. 2002. Je členom komisie pre štátne záverečné skúšky, ako aj pre špecializačné skúšky z gynekológie a pôrodníctva LF UPJŠ. Absolvoval viaceré študijné pobyty doma i v zahraničí, napr.: Antenatal Testing Unit a Department of Gynecological Oncology, Pennsylvania Hospital, Philadelphia, USA, Weil Cornell Seminar Salzburg, Rakúsko, Allgemeine Krankenhaus Linz, Rakúsko, Herlev Hospital Kodaň, Dánsko, Agaplesion Markus Krankenhaus, Frankfurt, Nemecko. Je autorom a spoluautorom vyše 90 odborných publikácií a spoluautorom 2 vedeckých monografií. Prednáša na domácich i zahraničných odborných fórach. Venuje sa najmä gynekologickej onkológii, ultrasonografii a diagnostike a operačnej liečbe ochorení prsníka. Od r. 2011 pracuje v Nemocnici Košice Šaca, kde sa rozhodujúcou mierou podieľal na vytvorení Mamárneho centra, ktoré v nadväznosti na diagnostiku rieši operačnú liečbu ochorení prsníka vrátane onkoplastických a rekonštrukčných výkonov.

MUDr., Mgr. Ivana HAKOVÁ MHA, MPH, MBA

rádiológ, mamodiagnostik

špecialista na USG, CT diagnostiku onkologických ochorení

garant odboru rádiológia 023

lekár s 9 ročnou praxou v odbore

© 2020 Poliklinika pri Radnici

Strojárenská 11, 040 01 Košice

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon