top of page

USG - Cidas s.r.o.

USGsnimka2.JPG

USG vyšetrenie

Špecializované pracovisko zamerané na skríning a diagnostiku ochorení prsníkov pomocou zobrazovacích vyšetrení, ako aj cielený odber vzoriek (biopsie) z rôznych útvarov a ich následné vyšetrenie pomocou histológie a cytológie. 

Pracovisko je vybavené ultrazvukovým prístrojom s vysokým rozlíšením najvyššej triedy: Esaote MyLab 9 eXP Gold -  v súčastnosti jediným tohto typu na Slovensku.

 

V krátkej budúcnosti bude ultrazvukové vyšetrenie doplnené špičkovým digitálnym mamografickým prístrojom. 

 

CIDAS spolupracuje s Diagnostickým centrom patológie Alpha medical Košice, ktoré je najmodernejším expertným pracoviskom na Slovensku.

Personál

USGsnimka1.JPG

MUDr., Mgr. Ivana HAKOVÁ MHA, MPH, MBA

rádiológ, mamodiagnostik

špecialista na USG, CT a MR diagnostiku onkologických ochorení

garant odboru rádiológia 023

CIDAS_logo.JPG
bottom of page