top of page

Ambulancie

Všeobecný lekár

Ambulancia všeobecného lekárstva

MUDr. Korenova

USG , RTG, Mamografia

USG,RTG,MMG ambulancia

MUDr. Haková

Graf & stetoskop
Dermatológia

Dermatologická ambulancia

MUDr. Hajduk 

Všeobecný lekár 

Ambulancia všeobecného lekárstva

MUDr. Medera

Medical Analysis Record
Detská endokrinológia

Detská endokrinologická ambulancia

MUDr. Jarčušková

Ortopédia

Ortopedická ambulancia

MUDr. Mašlej

Image by Louis Reed
Hematológia

Hematologické ambulancie

MUDr. Huliková

USG Skríníng

USG ambulancia

MUDr. Ivana Haková

bottom of page